My Family Root

Kavalakkat Chirappanath

Upcoming Birthdays

Nov 24
Nov 25
Sanso Saju

Vazhakulam

Nov 26
Raisa Jose

Pariyaram

Nov 28
Nov 28
Mini Anto

Kombathukadavu

Nov 30
Nov 30
Nov 30
John Criep

Chalakudy

Dec 02
Sony Jose

Pariyaram

Dec 02
Dec 02
Joe Antony

Perumbavoor

Dec 03
Dec 05
Dec 08
Dec 08
Anu

Champannoor

Dec 09
Silvy Shaiju

Muzhikulam

Dec 09
Dec 09
Dec 11
Dec 12
Dec 12
Dec 14
Dec 15
Dec 18
Dec 19
Jeevan

Kadukutty

Dec 19
Dec 20
John Paul

Pariyaram

Dec 22
Jomon Alex

Chalakudy

Dec 22
Dec 23
Dalvin

Champannoor

Dec 26
Dec 27
Dec 27
Dec 27
Jan 02
Jan 03
Jan 03
Jan 04
Jan 04
Jan 04
Jan 04
Jan 06
Vakkachan C J

Thachulaparambu

Jan 09
Jan 11
Jan 11
Jan 12
Leela John

Koovappady

Jan 15
Jan 17
Jesty

Perumbavoor

Jan 17
Jan 20
Jan 21
Jan 21
Jan 22
Jan 22